چاقی و اضافه وزن عامل بروز بسیاری از بیماریها

چاقی یکی از مشکلات تغذیه ای عمده به ویژه در کشور های پیشرفته به شمار می آید به طوری که کلیه فعالیت های فرد را تحت تاثیر قرار داده و حتی از نظر روانی و احساساتی او را دچار مشکل می کند.
سید تقی حیدری دانشجوی دکترای آمار زیستی و برنده سوم بخش داخلی سومین جشنواره آسیایی بهداشت خانواده در رابطه با تحقیق خود مبنی بر «تحلیل چند متغیره شاخص چاقی کودکان زیر دو سال و رابطه ساختاری آن با چاقی والدین آنها» به ایسنا گفت؛ چاقی و اضافه وزن در کشور های در حال توسعه در دهه اخیر افزایش یافته و باعث افزایش مشکلات عمومی و افزایش مصرف غذا شده است.
از آنجا که بیشتر افراد چاق در کودکی نیز چاق بوده اند شناسایی به موقع آنها می تواند برای زمان بزرگسالی مفید باشد و در نتیجه می توان با اقدامات لازم از رشد چاقی جلوگیری کرد و باعث کاهش هزینه های درمان افراد چاق شد و خطر ابتلا به بیماری های مزمن ناشی از آن را کاهش داد.
وی با اشاره به تحقیق خود که روی ۳۱۷ کودک سالم در شهر شیراز(از بدو تولد تا دوسال) انجام و شاخص های محلی رشد آنها اندازه گیری شده است، افزود؛ در این مطالعه شاخص چاقی برای اندازه گیری درجه چاقی در کودکان، الگوی چند متغیره چاقی را که رابطه بین چاقی والدین و فرزندانشان تعیین می کند و مقادیر مرجع چاقی برای نوزادان و اولیاء آنان را در رابطه با سن آنها مطالعه و مشخص شد که بیش از ۲۰ درصد کودکان مورد مطالعه، چاق هستند.
وی با اشاره به این که چاقی، بیماری مزمنی است که رو به افزایش بوده و منشاء ۲۲ بیماری شناخته شده از جمله دیابت، فشار خون و سائیدگی مفصل است؛ ادامه داد؛در این مطالعه، نمودارهایی برای تعیین چاقی کودکان و والدین آنها ارائه شد که مقادیر مرجع چاقی کودکان می تواند به عنوان مرجع استانداردی برای شاخص چاقی کودکان زیر دو سال ایرانی مورد استفاده قرار گیرد.
بیشتر مطالعات انجام شده روی چاقی بر پایه کودکان دبستانی در جهان انجام گرفته است اما در این مطالعه به طور اختصاصی از سنین بدوتولد تا دوسالگی مورد مطالعه قرار گرفته است که سن مهمی برای پیشگیری از چاقی محسوب می شود شاخص توده بدنی (BMI) برای تعیین چاقی در کودکان ممکن است مناسب نباشد و نیاز به شاخص دیگری است که هدف از این مطالعه به دست آوردن شاخص چاقی برای کودکان زیر دوسال بود تا به این مهم دست یافتیم.
وی ادامه داد؛ شاخص چاقی کودکان دختر در کلیه سنین و صدک ها زیر شاخص چاقی کودکان پسر قرار دارد و شاخص چاقی در هر دو جنس به سن وابسته است. همچنین در این مطالعه مشخص شد که اولین مولفه اصلی علاوه بر شاخص چاقی کودکان، دور بازو، دور سینه و دور سر کودکان را نیز شامل می شود و به نظر می رسد یک مقیاس خلاصه شده برای شاخص چاقی کودکان باشد. 

/ 0 نظر / 151 بازدید